Pohyb do škol

Aplikace Pohyb do škol je efektivní nástroj na organizování dopravy dětí z místa bydliště do školy. Jde o jednoduchou platformu, kterou může používat každý rodič. Většina z vás jistě zná rodiče spolužáků vašich dětí, popřípadě rodiče ze stejného domu, či ulice.

Aplikace Pohyb do škol umožňuje bezpečně poslat dítě do školy s jeho spolužáky. Rodič může být buď uživatel, který pouze posílá děti, nebo se může i aktivně zapojit do tvorby pochůzek a vedení dětí do školy.


Aplikace Pohyb do škol a rodiče

  • Sníží náklady dětí na dopravu
  • Podporuje účast dětí na pohybové aktivitě
  • Umožňuje rodičům real-time sledování dětí prostřednictvím chytrého telefonu
  • Ráno umožňuje rodičům mít více času pro sebe, pokud zrovna nechtějí vést skupinu dětí


Aplikace Pohyb do škol a škola

  • Zvýší bezpečnost a kvalitu ovzduší v okolí školy
  • Podporuje děti v pohybové aktivitě, zvyšuje povědomí dětí o bezpečnosti silničního provozu
  • Umožňuje rodičům větší zapojení do školního a komunitního

Aplikace ke stažení

* Toto je beta verze Android aplikace. Pro nainstalování je potřeba ve Vašem zařízení povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů (nejčastěji v Nastavení - Zabezpečení).

Kontakt

Mgr. Tomáš Hollein

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Institut aktivního životního stylu

tomas.hollein@upol.cz